miércoles, 25 de febrero de 2015

TALLARINES AMB CLOÏSES // TALLARINES CON ALMEJAS

La pasta fresca em té enamorada! i de tant en tant intentem fer-la a casa, la veritat és que si la fem simple, com uns tallarines no és massa complicat, el tema més farregós ve quan les fem farcides. Avui us ensenyo una recepta sobre la marxa (per buidar congelador) de tallarins!

La pasta fresca me enamorada! y de vez en cuando intentamos hacerla en casa, la verdad es que si la hacemos simple, como unos tallarines no es demasiado complicado, el tema más engorroso viene cuando la hacemos rellena. Hoy os enseño una receta sobre la marcha (para vaciar congelador) de tallarines!

Els ingredients:
 • 300 gr. de tallarines fresques (tallarinas frescas)
 • 1 kg. de cloïsses (almejas)
 • 8 palets de surimi (palitos de surimi)
 • 1 all (ajo)
 • 1 bitxo (guindilla)
 • 100 ml d’oli (aceite)
 • 4 tomàquets petits (al vostre gust) (tomates pequeños)


La preparació:
En una paella ampla, sofregirem l’all i el bitxo amb l’oli, afegirem els tomàquets partits per la meitat i els aixafem una mica en una forquilla, aleshores i hi afegirem els palets de surimi tallats a rodanxetes i les cloïsses netes i purgades, ho tapem i ens esperem que s’obrin. (si no ens fiem que les cloïses portin sorra, les obrim en una paella a banda)
En una sartén ancha, sofreiremos el ajo y la guindilla con aceite, añadiremos los tomates partidos por la mitad y los aplastaremos un poco con un tenedor, entonces le añadiremos los palitos de surimi cortados en lonchas y las almejas limpias y purgadas, lo tapamos y nos esperamos que se abran. (si no nos fiamos de que las almejas tengan tierra, las abrimos en una sartén a parte)
Piquem el julivert ben petit i coem les tallarines (com fer pasta fresca aquí) en abundant aigua salada i els escorrem al dent. Els aboquem a la paella amb les cloïsses i remenem per mig minut. Afegiu-hi el julivert picat i emplateu.

Picamos el perejil bien pequeñito y cocemos los tallarines (como hacer pasta fresca aquí) en abundante agua salada y los escurrimos al dente. Los incorporamos a la sartén con las almejas y removemos medio minutito. Añadimos el perejil picado y emplatamos.lunes, 23 de febrero de 2015

CROISSANTS DOLÇOS I SALATS // CRUSANES DULCES Y SALADOS

Una de les coses que sempre tinc a casa és massa de full, normalment la compro fresca (m’agrada més), tot i que si no la he d’utilitzar en pocs dies la solc congelar. Ja que el procés de descongelar es rápid. La compro o bé rodona o bé rectangular en funció del que vulgui preparar. Avui us porto una coseta, que si teniu els ingredients a casa i es presenten convidats inesperats, pots preparar-ho en un plis plas mentre es fa el cafè!


Una de las cosas que siempre tengo en casa, es masa de hojaldre, normalmente la compro fresca (me gusta mucho más), aunque si no la tengo que utilizar en pocos días suelo congelarla. Ya que el proceso de descongelar es rápido. La compro redonda o rectangular en función de lo que quiera preparar. Hoy os traigo una cosita, que si tenéis los ingredientes en casa y se presentan invitados inesperados, puedes preparar-lo en un plis plas mientras se hace el café!


Els ingredients:
 • 1 massa de full preferiblement rodona (1 masa de hojaldre preferiblemente redonda) 
 • Nutella al gust (Nutella al gusto) 
 • 1 ou (huevo) 

La Preparació:
Coloquem la massa ben planeta i la partim en porcions triangulars com una pizza, com més porcions en fem més petitonets surten els croasants. Si la massa que tenim es rectangular podem fer tires de uns 4 cm d’ample per la meitat de la massa i així enlloc de mini croasants, fariem mininapolitanes.Colocamos la masa bien plana y la partimos en porciones triangulares como una pizza, como más porciones hagamos, mas pequeñitos salen los croasanes. Si la masa que tenemos es rectangular podemos hacer tiras de unos 4cm de ancho por la mitad de la masa y así en lugar de minicroasants, hacemos mininapolitanas.


En la part més ampla de li posem el farcit que vulguem en el cas de fer-los farcits (jo els he fet meitat de nutela, i meitat de paté de tonyina), aleshores comencem a enrollar-los desde la part ampla a la punta, i deixem la punta a la part de sota. Els donem forma si volem fer-los les banyes i els anem colocant a sobre d’una safata amb un paper de forn.


En la parte más ancha le colocamos el relleno que queramos en el caso de hacerlos rellenos (yo los he hecho mitad de nutella y mitad de puré de atún), entonces empezamos a enrollarolos desde la parte ancha a la punta, y dejamos la punta en la parte de debajo. Les damos forma si queremos hacerles los cuernos y los vamos colocando en una bandeja con un papel de horno.
Tot seguit els pintem amb ou i en el cas dels saladets de tonyina, hi espolvorejarem orenga per sobre. I els enfornarem a 180º durant 10 minutets o fins que hagin agafat coloret. Els deixarem refredar a sobre d’una reixa per tal que no s’estovi la massa amb la calentor i la humitat.

Seguidamente los pintamos con huevo y en el caso de los saladitos de atún, les espolvoreamos orégano por encima. Y los horneamos a 180º durante 10 minutitos o hasta que hayan cogido colorcito. Los dejamos enfriar encima de una rejilla para que no se ablande la masa con el calor y la humedad.


viernes, 13 de febrero de 2015

PALAIES FREGIDES // PELAYAS FRITAS

Dels menjars que em transporten a quan era petita i que se'ns dubte em recorden a la meva àvia materna son les palaies fregides. He estat molt temps sense menjar-ne i l'altre dia a la peixateria de la cofradia n'hi havia aixi que, no me'n vaig poder estar....

De las comidas que me transportan a cuando era pequeña y sin duda me recuerdan a mi abuela materna son las pelayas fritas. He estado mucho tiempo sin comerlas, y el otro día en la pescadería de la cofradía tenían, así que, no me pude estar...

Els ingredients:
 • Palaies (pelayas)
 • farina (harina)
 • sal
 • oli (aceite)

La preparació:

Agafem les palaies i les netejem, tallem la part del davant, per treure els ulls i els budells, al ser transparentetes es veu bastant bé, jo els hi faig un tall i llestos! Els hi passem un raig d'aigua i les escorrem.

Cogemos las pelayas y las limpiamos, cortamos la parte de delante, para sacar los ojos y las tripas, al ser transparentes se ve bastante bien, yo les hago un corte y listos! Las pasamos por el chorro de agua y las escurrimos.

Aleshores les salem i les enfarinem, mentre fem això, posem en una paella ampla, oli abundant (depenen del vostre gust serà de girasol o d'oliva). Un cop l'oli està calent les anem fregint fins que agafin un color dauradet i ja estaràn llestes!

Entonces las salamos y las enharinamos, mientras hacemos esto, ponemos en una sartén amplia, aceite abundante (dependiendo de vuestro gusto será de girasol o de oliva). Una vez el aceite esté calentito las vamos friendo hasta que cojan un color doradito y ya estarán listas!miércoles, 11 de febrero de 2015

PASTA FRESCA

Avui, després de molt de temps he tornat a fer pasta fresca jo a casa, feia unes setmanes que en tenia ganes així que, com que avui estava motivada, he fet tallarines.

Hoy, después de mucho tiempo, he vuelto a hacer pasta fresca yo en casa, hacía unas semanas que tenía ganas así que, puesto que estaba motivada, he hecho tallarines.

Els ingredients per comensal:
 • 100g de farina (harina)
 • 1 ou (huevo)

La preparació:

Posem la farina en un bol formant un volcà, i en el centre i anem posant els ous, tants com persones hagin de menjar pasta. Aleshores anem amassant a poc a poc per tal d'integrar bé els dos ingredients i anem treballant la massa fins que aconseguim que aquesta sigui el més homogènia possible.

Ponemos la harina en un bol formando un volcán, y en el centro vamos poniendo los huevos, tantos como personas tengan que comer pasta. Entonces vamos amasando poco a poco para integrar bien los dos ingredientes y vamos trabajando la masa hasta que consigamos que esta sea lo mas homogénea posible.


Aleshores enfarinem la superficie de treball i anem agafant porcions de la massa i les passem per la màquina per tal de fer làmines del gruix que preferim, (aquestes les he fet del 6). I les anem estenent sobre la superficie de treball.

Entonces enharinamos la superficie de trabajo y vamos cogiendo porciones de la masa y las pasamos por la maquina para hacer las láminas del grosor que prefiramos, (estas son del 6). Y las vamos extendiendo encima de la superficie de trabajo.


Un cop tenim tota la massa en làmines, les anem passant per la part de fer els tallarines i així ens queden preparats. Els anem estenent, utilitzo culleres de fusta que aguanto a la porta del forn com podeu comprovar, jijij... I ja els tenim llestos per a bullir-los (o congelar-los) i preparar la salsa amb que els acompanyarem.

Una vez tengamos toda la masa en láminas, las vamos pasando por la parte de hacer los tallarines y así nos quedan preparados. Los vamos extendiendo, utilizo cucharas de madera que aguanto en la puerta del horno como podréis comprobar, jijij... Y ya los tenemos listos para hervir (o congelar) y preparar la salsa con la que los acompañaremos.
viernes, 6 de febrero de 2015

BRAÇOS DE GITANO DE NATA I TRUFA // BRAZOS DE GITANO DE NATA Y TRUFA

Només havia preparat braços de gitano per quan feia els troncs de nadal, però l'altre dia em vaig animar a fer-ne un parell per als postres de la calçotada amb els amics del camping.

Els ingredients:
 • 5 ous mitjans (huevos medianos)
 • 150 grs de sucre (azúcar)
 • 150 grs de farina (harina)
 • una punteta de sal (pizca de sal)


La preparació:

Es mesclen els ous i la sucre uns minuts amb les varilles fins que agafi una mica de volum, i hi afegim la farina i la sal i ho remenem. S'extèn la massa per sobre el paper vegetal dins d'una safata de forn.

Se mezclan los huevos y el azúcar unos mintuos con las varillas hasta que coge un poco de volumen, y le añadimos la harina y la sal y lo mezclamos. Se extiende la masa por encima del papel vegetal dentro de una bandeja de horno.


Ho enfornem 10 minutets a 180º fins que quedi amb un poc de color, és important que no es faci molt, sinó es trencarà al doblegar-se.

Lo horneamos 10 minutitos a 180º hasta que quede con un poco de color, es importante que no se haga mucho, sinó se romperà al doblarlo.


Es treu la massa del forn i per sobre hi espolvorejarem una mica de sucre glas, aleshores posarem un altre paper vegetal per sobre (mantenint el de sota) i en calent, ho enrollarem, i així li donarem forma al bescuit.

Se saca la masa del horno y por encima le espolvoreamos un poco de azúcar glas, entonces pondremos otro papel vegetal por encima (manteniendo el de debajo) y en caliente, lo enrollaremos, y así le daremos forma al bizcocho.


Esperem que es refredi, deixant-lo enrollat.

Dejaremos que se enfríe, dejándolo enrollado.


Un cop està fred, el farcim d'allò que vulguem, en aquest cas, un el vaig farcir de nata i l'altra de trufa.

Una vez esté frío, los rellenamos de aquello que queramos, en este caso, uno lo rellené de nata y el otro de trufa.Aleshores els tornem a enrollar i fem la cobertura com vulguem, com veureu en aquest cas simplement hi vaig tamissar sucre glas. Arribats en aquest punt si vulguessim fer el tronc de nadal, el cobririem de xocolata i abans que fós freda del tot marcariem les ralles, podeu veure la recepta del tronc aquí.

Entonces los volvemos a enrollar y hacemos la cobertura como queramos, como veréis en este caso simplemente les tamicé azúcar glas. Llegados a este punto, si quisiéramos hacer el tronco de navidad, lo cubriríamos de chocolate y antes que enfriara del todo marcaríamos las rayas, podéis ver la receta del tronco aquí.


lunes, 2 de febrero de 2015

PASTIS DE FRUITA I MASSA DE FULL // TARTA DE HOJALDRE Y FRUTAS

Sempre m'ha agradat aquest postre, però no m'atrevia a fer-lo, no sé perquè pero no m'atrevia! Aleshores he aprofitat una trobada amb amics per tal de fer-lo, el resultat ha estat boníssim! ha agradat i m'ha agradat moltíssim.

Siempre me ha gustado este postre, pero no me atrevía a hacerlo, no sé porque, pero no me atrevía! Entonces he aprovechado un encuentro con amigos para hacerlo, el resultado ha estado buenísimo! ha gustado y me ha gustado muchísimo.

Els ingredients:
 • 1 lamina de pasta de full rectangular (hojaldre rectangular)
 • 1 ou (huevo)
 • crema pastissera (crema pastelera)
 • fruta al gust (fruta al gusto)
 • 1 sobre de cobertura per pastissos (1 sobre de cobertura para tartas)
 • 2 cullerades de sucre (cucharadas de azúcar)
 • aigua (agua)La preparació:


En primer lloc preparem la massa de full, en aquest cas millor rectangular, amb l'ajuda d'un ganivet marquem un recuadre a un cm de la vora, i amb una forquilla punxem tota la base, ja que quan la posem al forn no pugi i s'infli.

En primer lugar preparamos la masa de hojaldre, en este caso mejor rectangular, con la ayuda de un cuchillo marcamos un recuadro a un cm de la esquina, y con un tenedor pinchamos toda la base, ya que cuando la ponemos al horno no suba y se hinche.Preparem crema pastissera, la meva recepta la trobareu aquí. Un cop aquesta estigui freda al igual que la massa de full, la extendrem per sobre, fent una capa fina, per tal que el resultat final no sigui una peça massa gruixuda.

Preparamos una crema pastelera, mi receta la encontraréis aquí. Una vez esta esté fría al igual que la masa de hojaldre, la extenderemos por encima, haciendo una capa fina, para que el resultado final no sea una pieza demasiado gruesa.


Rentem i tallem la fruita que hi volem colocar, i l'anem posant ordenadamet per sobre, en el meu cas com podeu comprovar l'he fet amb platan, maduixes i kiwi.

Lavamos y cortamos la fruta que queremos colocar, y la vamos poniendo ordenadamemte por encima, en mi caso, como podréis comprobar la he hecho con plátano, fresas y kiwi.


Preparem la cobertura, mesclant el sobre del preparat, amb dues cullerades de sucre, i després amb un got d'aigua i ho posem en un cassó. Ho anem remenant fins que vagi espessint i arribi al punt de bullir. Aleshores ho apartem del foc, i deixem que s'arrefredi durant un minutet.

Preparamos la corbertura, mezclando el sobre del preparado, con dos cucharadas de azúcar, y luego con un vaso de agua i lo ponemos en un cazo. Lo vamos removiendo hasta que vaya espesando y llegue al punto de ebullición. Entonces lo apartamos del fuego, y dejamos que enfríen durante un minutito.


Aleshores anem repartint per sobre del pastis, la preparació gelatinosa, anem mirant que quedi tota la fruita coberta. I finalment coloquem el pastis a sobre de la safata on la servirem. Si la prepareu per menjar al moment, talleu-lo quan la cobertura estigui totalment freda.

Entonces vamos repartiendo por encima de la tarta, la preparación gelatinosa, iremos mirando que quede toda la fruta bien cubierta. Y finalmente colocamos la tarta encima de la bandeja donde vayamos a servirla. Si la preparamos para comer al momento, la cortaremos cuando la cobertura esté totalmente fría.